Affärsidé

-Legotillverkning av tunnplåts- och tråddetaljer i små eller medelstora serier.

-Legomontering i små eller medelstora serier av produkter tillverkade av metall, aluminium och plastmaterial.

-I samarbete med kunder utveckla/tillverka/inköpa/montera/förpacka specialverktyg och utrustningar för underhåll och reparation av fordon.

-I samarbete med dotterföretaget X-ponent Stålinredningar AB vidareutveckla och tillverka delar av X-ponents upphängningssystem.

För GG Widlund AB innebär detta: Flexibel produktionsutrustning i samklang med yrkeskunnig personal som uppskattar varierande arbetsuppgifter.

Våra kunder utgörs av stora industriföretag med utvecklad export. Dessa företag uppskattar vår flexibilitet, kreativitet samt vår leveranssäkerhet.

Flexibilitet för Framgång!
 
 

  om företaget
  vd har ordet
  affärsidé
  koncernen
  produkter
  nyheter
  www.x-ponent.se
  kontakta oss
  kvalitets- och miljöpolicy