Koncernen

GG Widlund samt X-ponent Stålinredningar AB i Eskilstuna, lever sedan många år i ett koncernförhållande.

GGW är det tillverkande företaget med 18 anställda och med geografisk placering i Vilsta Industriområde i Eskilstuna. GGW är koncernmoder.

X-ponent Stålinredningar med placering i Eskilstuna är det säljande bolaget med lager på c:a 3000 m2.

Se www.x-ponent.se

 
 

  om företaget
  vd har ordet
  affärsidé
  koncernen
  produkter
  nyheter
  www.x-ponent.se
  kontakta oss
  kvalitets- och miljöpolicy