Kvalitets- & Miljöpolicy

  • Vi ska erbjuda våra kunder en vara/tjänst som uppfyller kundens och omgivningens krav och förväntningar både beträffande kvalitet & miljö.
  • Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt kvalitetsarbete så långt är tekninskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vårt miljöarbete för att undvika förorening av luft, vatten och mark.
  • Vi ska uppfylla eller överträffa kraven i lagar och förordningar.
  • Genom utbildning, kontinuerlig dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt kvalitets- & miljöansvar och kunna påverka arbetet i positiv riktning.

  om företaget
  produkter
  nyheter
  www.x-ponent.se
  kontakta oss
  kvalitets- och miljöpolicy