Legotillverkning
Vi utför legoarbeten i huvudsak inom de traditionella områdena: pressning, bockning, svetsning, trumling, montering, paketering. Men de sista åren har vi gjort en framgångsrik inbrytning på elektroniksidan.
Vi erbjuder framtagning samt tillverkning av elektronisk utrustning, kretskortstillverkning, elektriska apparatskåp
med finmekanik, ändamålsanpassade kablar, adaptrar och testutrustningar.

Vi har idag samarbete med ett antal större företag där vi ombesörjer allt ifrån idé till färdig produkt.

Vi arbetar i ett nätverk av företag, så att man på ett bra sätt kompletterar varandra. På det viset blir den samlade kunskapsnivån oändligt mycket större.

Kablage
Vad är kablage? Det kan vara en testsladd eller ett mätdon av något slag. Det kan också vara en anordning för anslutning mellan någon typ av kontakter och en PC alternativt annan testutrustning, för analys, felsökning eller liknande, för t.ex. serviceverkstäder.

Vi konstruerar, tillverkar i samverkan med kunden, skräddarsydda utrustningar. Vi har idag samarbete med större biltillverkare, där vi tillsammans tar fram adaptrar och testkablage för deras eftermarknad.
 

  om företaget
  produkter
  legotillverkning
  demonteringsverktyg
  upphängningssystem
  nyheter
  www.x-ponent.se
  kontakta oss
  kvalitets- och miljöpolicy