Produkter
Vi har speciell kunskap inom konstruktion, prototyptillverkning, utprovning samt serietillverkning i stora och små serier. Detta gäller såväl plåtbearbetning, som elektronikarbeten.
Vår tillverkning är till 50% uppbyggd kring en egen produkt. Se upphängningssystem.
De andra 50% utgörs av legotillverkning till i huvudsak större företag, såväl större som mindre serier.