Upphängningssystem
Tillverkning av X-ponent upphängnings- system. Vår specialitet är kundanpassade lösningar av rationella arbetsplatser.

Dessa produkter exporteras till c:a 28 länder, med egen lagerförande agentur i de nordiska länderna.

Charles de Gaulle skall någon gång ha sagt om sitt sätt att styra Frankrike: "Det är inte lätt att regera ett land med 246 ostsorter".

Vi på GGW tillverkar idag 246 olika sorter upphängningskrok. Allt från enkel krok till plastade hållare för Räddningsverktyg.
Det är inte lätt. Men vår produkt är kundanpassad, där Ni kunder står för utvecklingen.


Vårt säljande bolag X-Ponent Stålinredningar AB, har ett stort program med inredningssystem för verkstäder, skolor, butiker, mm.


Rekvirera X-Ponents katalog via Hemsidan:
 

  om företaget
  produkter
  legotillverkning
  demonteringsverktyg
  upphängningssystem
  nyheter
  www.x-ponent.se
  kontakta oss
  kvalitets- och miljöpolicy