VD har ordet

Vår verksamhet kan innefattas i tre ord. Pris, kvalitet & leverans.

Priset är viktigt som konkurrensmedel. Idag kan prisjämförelser göras, speciellt med tanke på enhetlig valuta inom Europa och i dagens snabba IT-hantering.

Kvalitet är viktigt att innehålla, för att inte säga avgörande för ens existens.
Leverans är ett måste, i rätt tid och kvantitet. Uppföljning på oss leverantörer är från stora företag en regel. Där visas statistik hur vi sköter oss.

Ewert Johanson, vd
Ewert Johanson, vd

För att uppnå allt detta måste företagets organisation anpassas till marknadens behov också gällande utbildningnivå mm.

Inte minst viktigt:
Det ska vara roligt & meningsfullt att arbeta inom
GG Widlund AB. Då kan vi tillsammans utveckla företaget.


 Ewert Johanson, vd
 

  om företaget
  vd har ordet
  affärsidé
  koncernen
  produkter
  nyheter
  www.x-ponent.se
  kontakta oss
  kvalitets- och miljöpolicy